2015 Mess Dinner with the founder of SAMVOA – Veteran Tony Macquet MMM

This yearly meeting – the Mess Dinner – has become very popular with SAMVOA members. SAMVOA WA was truly treated with the presence of the founder of SAMVOA, Veteran Tony Macquet MMM attending this very succesful evening. Die jaarlikse funksie – die Menasie Dinee – het baie gewild geword onder SAMVOA lede. Die stigter van SAMVOA – Veteraan Tony SAMVOA WA wat die funksie bygewoon het, het kleur en status verleen aan ‘n baie suksesvolle funksie.

[wppa type=”slideonlyf” album=”5″ size=”auto” align=”center”][/wppa]

Tagged with: , ,